over Public Works

Algemeen

Public Works is een initiatief van de Stichting Kunst in het Stationsgebied in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Zes kunstenaars verbinden zich voor langere tijd aan het stationsgebied en met hun kunstwerken spelen zij in op de dynamiek en het publiek dat zich in en rond Hoog Catharijne en Utrecht CS bevindt.
De kunstenaars(duo’s) zijn Marcus Coates, Sander Breure & Witte van Hulzen, PolyLester (Gabriel Lester & Martine Vledder), Constant Dullaart, Berend Strik i.s.m. Aziz Bekkaoui en HeHe (Helen Evans & Heiko Hansen). Public Works loopt van begin mei tot en met begin november 2016. Enkele kunstwerken zullen iets langer te zien zijn.

Het is geen voor de hand liggende combinatie: het Utrechtse Stationsgebied, een grootscheepse verbouwing, zes kunstenaars, diverse publieke kunstwerken en honderdduizenden passanten per dag. Toch gaat Public Works die uitdaging aan. Vanuit het geloof dat juist in dit transitiegebied kunst een cruciale rol kan spelen en vanuit de ervaring met de groots opgezette tentoonstelling Call of the Mall die in de zomer van 2013 plaatsvond.

De kunstenaars presenteren nieuw werk dat voor langere tijd zichtbaar zal zijn op een van de drukste knooppunten van Nederland. Public Works focust op de mensen die zich in het gebied verplaatsen, er wonen en er werken. De kunstwerken staan letterlijk in een stroom van passanten.

Publieksdeelname

Public Works nodigt het publiek uit om via deze kunstwerken, die speciaal voor dit gebied ontwikkeld zijn, anders naar het stationsgebied te kijken. De kunstwerken tonen ons alternatieven voor dominante of gangbare verhalen over wat openbare ruimte is, van wie die ruimte is en hoe je je daar hoort te gedragen. Daarmee tonen we andere manieren van ruimte én gemeenschap maken in een tijd waarin bestaande structuren en opvattingen aan de tand worden gevoeld door de actualiteit en aan herijking toe zijn.

Het publiek komt niet alleen in aanraking met de bijzondere kunstobjecten en performances, maar kan ook actief participeren. Zo biedt Public Works verschillende Public Sessions en Public Tours aan die openbaar en gratis toegankelijk zijn voor bedrijven en particulieren. Daarnaast wordt het publiek actief uitgenodigd om deel te nemen aan diverse performances en workshops. Kijk voor meer info bij meedoen.